KlantScoliose & Schroth Therapie
GerealiseerdLogo

Brink Oefentherapie ging zich specialiseren in scoliose en heeft daarvoor de Schroth techniek bestudeerd. Daarmee was de geboorte van een losse tak Schroth Therapie een feit. Wij maakte een bijpassend logo!