KlantVoets Installaties
GerealiseerdFotografie

Voor Voets Installaties, het bedrijf voor onderhoud en bouw van onder andere tankstations, mocht ik foto’s maken voor hun nieuwe uitingen. Op diverse locaties was ik getuige van hun ‘noeste arbeid’ om de tankstations in een zo rap mogelijk tempo te voorzien van een nieuwe onderhoudsbeurt en zag ik hoe de aanleg van een nieuw tankstation eruit ziet. Zeer indrukwekkend.